Společnost Stavební řemesla Zeman s.r.o. je zařazena do Seznamu odborných dodavatelů (SOD) v rámci programu Ministerstva životního prostředí - Nová Zelená úsporám. 

Máte zájem o navrácení části finančních prostředků vynaložených na stavbu Vašeho rodinného, či bytového domu? V tom případě je tu dotační program „Nová zelená úsporám“.
Zelená úsporám je dotační program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a efektivní využití zdrojů energie staveb. Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.
Ve zkratce se tedy jedná o dotační program, který Vám na základě podané žádosti a předložení projektu poskytne finanční dotaci na snížení energetické náročnosti Vašeho rodinného, či bytového domu. Žádosti je možné podávat před zahájením výstavby / rekonstrukce, v průběhu nebo v některých případech i po ukončení realizace výstavby / rekonstrukce.

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

  1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (tzn. např.: dodatečné zateplení stávajících budov, výměna oken).
  2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
  3. Efektivní využití zdrojů energie (tzn. např.: výměna zdrojů tepla, instalace tepelného čerpadla, či solárních panelů).

Pro přiznání dotace musíte splnit:

  1. Váš stávající RD musí být schválen k užívání před 1. 7. 2007, abyste mohli žádat v oblasti A.
  2. Po zhotovení úsporných opatření (zateplení, výměna oken) u Vašeho stávajícího RD musíte ušetřit minimálně 30% potřeby energie na vytápění, abyste mohli žádat o dotaci v oblasti A.
  3. Úsporné opatření u Vašeho stávajícího RD jste započali realizovat po 1. 1. 2013.
  4. Vnitřní podlahová plocha Vašeho RD, jak u rekonstrukcí, tak u novostaveb, nesmí přesáhnout 350m2.
  5. Dotaci na výměnu zdroje můžete žádat pouze pokud Váš stávající zdroj tepla je na fosilní paliva (uhlí).
  6. Vaší novostavbu jste započali po 1. 1. 2013.

Pokud splňujete některou z výše uvedených podmínek, pak s naší pomocí můžete získat dotaci z programu Nová zelená úsporám 2014. Naše společnost má s programem Zelená úsporám několikaleté zkušenosti, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme!